top of page

Když jsem šel okolo vrat

Jan Jeník z Bratřic

Publikace Když jsem šel okolo vrat... je prvním úplným a necenzurovaným vydáním známých Písní krátkých Jana Jeníka z Bratřic(1756-1845). Soubor lidových písní zaznamenaných Jeníkem z Bratřic kvůli erotické explicitnosti řady popěvků nikdy nevyšel v úplnosti, což se týká i edičních počinů po roce 1989. Kniha vychází při příležitosti dvousetletého výročí od vzniku Jeníkova prvního souboru lidových písní v roce 1810. Lidové písně jsou v publikaci uvedeny v úplnosti, většina z nich je doplněna komentářem, který přináší pohled na vývoj písně v národní kultuře, v Jeníkových souborech a v novodobých edicích. Publikaci otevírají úvodní slovo editorů a zasvěcená předmluva literárního vědce Aleše Hamana. Následují vlastní písně z nejmladšího Jeníkova souboru(1838), doplněné v dodatcích písněmi z let 1810 a 1832. Připojena je ediční poznámka (s rozsáhlými poznámkami k rukopisným verzím i dosavadním edicím), rejstřík a výběrová bibliografie.

Jenik_obalka_OK.jpg
bottom of page