top of page

Faust na Vyšehradě

Tento týden zahájí občanské sdružení Artes Liberales první ročník divadelního projektu Faust na Vyšehradě, a to rovnou Goetheho Faustem a naváže tak na již započatou tradici Divadelní společností Faust. Premiéra proběhne 28. června 2007 v Gorlici na Vyšehradě a reprízy se uskuteční od 29. června do 2. července 2007 a od 7. do 17.července 2007.

Témat rezonujících v současné době nacházíme ve Faustovi nepřeberně. Pro tuto inscenační úpravu je dominující hranice uchování osobní identity. Kdy je člověk ještě schopen nést odpovědnost za své úspěchy, provinění a svůj život obecně. Úspěšným lidem většinou spoluvytvářejí život manažeři, vizážisté a jiní Mefistové. Žije takový člověk ještě svůj život? Jak chtít od života co nejvíc a zároveň si to zasloužit? Je možné smířit se životně danými limity? To jsou otázky, na které nelze jednoznačně odpovědět, ale nás zajímá se jimi skrze Goethova Fausta veřejně a estetizovaně zabývat…

faust2

faust2

faust5

faust5

faust6

faust6

faust4

faust4

faust3

faust3

faust1

faust1

bottom of page